POLITIKA E PRIVATËSISË

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat tona për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj kur përdorni Shërbimin dhe ju tregon për të drejtat tuaja të privatësisë dhe se si ju mbron ligji.

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të ofruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Kjo Politikë e Privatësisë është krijuar me ndihmën e Free Privacy Policy Generator.

INTERPRETIMET DHE PËRKUFIZIMET

Interpretimi

Fjalët, shkronja fillestare e të cilave është me shkronjë të madhe kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse ato shfaqen në njëjës apo në shumës.

Përkufizimet

Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë:

 • Kompania (referuar si “Kompania”, “Ne”, ose “E jona” në këtë Marrëveshje) i referohet ITD sh.p.k, me adresë në Gjergji Center, Rruga Murat Toptani, Tiranë 1001, Shqipëri.
 • Cookies janë skedarë të vegjël që vendosen në kompjuterin tuaj, pajisjen celulare ose çdo pajisje tjetër nga një faqe interneti, që përmbajnë detajet e historisë suaj të shfletimit në atë faqe interneti, ndër përdorimet e shumta të saj.
 • Vendi i referohet Shqipërisë
 • Pajisje nënkupton çdo pajisje që mund të aksesojë Shërbimin, si p.sh. një kompjuter, një celular ose një tabletë dixhitale.
 • Të dhënat personale janë çdo informacion që lidhet me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm.
 • Shërbimi i referohet faqes së internetit.
 • Ofruesi i Shërbimeve nënkupton çdo person fizik ose juridik që përpunon të dhënat në emër të Kompanisë. Ai u referohet kompanive të palëve të treta ose individëve të punësuar nga Kompania për të lehtësuar Shërbimin, për të ofruar Shërbimin në emër të Kompanisë, për të kryer shërbime në lidhje me Shërbimin ose për të ndihmuar Kompaninë në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi.
 • Të dhënat e përdorimit i referohen të dhënave të mbledhura automatikisht, ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).
 • Faqja e internetit i referohet ITD sh.p.k, e aksesueshme ne https://www.itd-al.com/.
 • Ju: Do të thotë individi që hyn ose përdor Shërbimin, ose kompaninë, ose entitet tjetër ligjor në emër të të cilit ky individ akseson ose përdor Shërbimin, sipas rastit.

MBLEDHJA DHE PËRDORIMI I TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

LLOJET E TË DHËNAVE TË MBLEDHURA

TE DHENA PERSONALE

Gjatë përdorimit të Shërbimit Tonë, ne mund t’ju kërkojmë të na jepni disa informacione personale të identifikueshme që mund të përdoren për t’ju kontaktuar ose identifikuar. Informacioni personal i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 • Adresa e emailit.
 • Emri dhe mbiemri.
 • Të dhënat e përdorimit.

TË DHËNAT E PËRDORIMIT

Të dhënat e përdorimit mblidhen automatikisht kur përdorni Shërbimin.

Të dhënat e përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të pajisjes suaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe, pajisje unike identifikues dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Kur ju aksesoni Shërbimin nga ose nëpërmjet një pajisjeje celulare, ne mund të mbledhim automatikisht informacione të caktuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, llojin e pajisjes celulare që përdorni, ID-në unike të pajisjes tuaj celulare, adresën IP të pajisjes tuaj celulare, sistemin operativ te celularit tuaj, lloji i shfletuesit celular të internetit që ju përdorni, identifikuesit unikë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur ju aksesoni Shërbimin nga ose nëpërmjet një pajisjeje celulare.

TEKNOLOGJITË E GJURMIMIT DHE COOKIES

Ne përdorim Cookies dhe teknologji të ngjashme gjurmimi për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin Tonë dhe për të ruajtur informacione të caktuara. Teknologjitë e gjurmimit të përdorura janë fenerët, etiketat dhe skriptet për të mbledhur dhe gjurmuar informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë. Teknologjitë që ne përdorim mund të përfshijnë:

 • Cookies ose Cookies të shfletuesit. Një cookie është një skedar i vogël i vendosur në pajisjen tuaj. Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj që të refuzojë të gjitha Cookies ose të tregojë kur një Cookie po dërgohet. Megjithatë, nëse nuk pranoni Cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë. Nëse nuk e keni rregulluar cilësimin e shfletuesit tuaj në mënyrë që ai të refuzojë Cookies, Shërbimi ynë mund të përdorë Cookies.
 • Web Beacons. Seksione të caktuara të Shërbimit tonë dhe email-et tona mund të përmbajnë skedarë të vegjël elektronikë të njohur si web beacons (të referuar gjithashtu si clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) që lejojnë Kompaninë, për shembull, të numërojë përdoruesit që i kanë vizituar ato faqe ose hapi një email dhe për statistika të tjera të lidhura me uebsajtin (për shembull, regjistrimi i popullaritetit të një seksioni të caktuar dhe verifikimi i integritetit të sistemit dhe serverit).

Cookies mund të jenë Cookies “të vazhdueshme” ose “session”. Cookies të vazhdueshme mbeten në kompjuterin tuaj personal ose pajisjen celulare kur dilni jashtë linje, ndërsa Session Cookies fshihen sapo të mbyllni shfletuesin tuaj të internetit. Mësoni më shumë rreth cookies në artikullin e uebsajtit të Politikës së Privatësisë Falas.

Ne përdorim si Cookies sesioni ashtu edhe ato të vazhdueshme për qëllimet e përcaktuara më poshtë:

 • Cookies të nevojshme / thelbësore

Lloji: Session Cookies

Administrohet nga: Ne

Qëllimi: Këto Cookies janë thelbësore për t’ju ofruar shërbime të disponueshme përmes faqes së internetit dhe për t’ju mundësuar të përdorni disa nga veçoritë e saj. Ato ndihmojnë në vërtetimin e përdoruesve dhe parandalimin e përdorimit mashtrues të llogarive të përdoruesve. Pa këto Cookies, shërbimet që ju keni kërkuar nuk mund të ofrohen dhe Ne i përdorim këto Cookies vetëm për t’ju ofruar shërbimet tona.

 • Politika e Cookies / Cookies për pranimin e njoftimeve

Lloji: Cookies të vazhdueshme

Administrohet nga: Ne

Qëllimi: Këto Cookie identifikojnë nëse përdoruesit kanë pranuar përdorimin e cookies në faqen e internetit.

 • Cookies funksionale

Lloji: Cookies të vazhdueshme

Administrohet nga: Ne

Qëllimi: Këto Cookies na lejojnë të kujtojmë zgjedhjet që bëni kur përdorni faqen e internetit, të tilla si kujtimi i të dhënave tuaja të hyrjes ose preferencave gjuhësore. Qëllimi i këtyre “Cookies” është t’ju ofrojnë një përvojë më personale dhe t’ju shmangin që të rifusni preferencat tuaja sa herë që përdorni faqen e internetit.

PËRDORIMI I TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Kompania mund të përdorë të dhënat personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Për të ofruar dhe mirëmbajtur Shërbimin tonë, duke përfshirë monitorimin e përdorimit të Shërbimit tonë.
 • Për të menaxhuar llogarinë tuaj: për të menaxhuar regjistrimin tuaj si përdorues i Shërbimit. Të dhënat personale që ofroni mund t’ju japin akses në funksione të ndryshme të Shërbimit që janë në dispozicion për Ju si përdorues i regjistruar.
 • Për zbatimin e një kontrate: zhvillimi, pajtueshmëria dhe ndërmarrja e kontratës së blerjes për produktet, artikujt ose shërbimet që keni blerë ose e ndonjë kontrate tjetër me Ne nëpërmjet Shërbimit.
 • Për t’ju kontaktuar: me email, telefonata, SMS ose forma të tjera ekuivalente të komunikimit elektronik, të tilla si njoftimet shtytëse të një aplikacioni celular në lidhje me përditësimet ose komunikimet informative në lidhje me funksionalitetet, produktet ose shërbimet e kontraktuara, duke përfshirë përditësimet e sigurisë, kur është e nevojshme ose e arsyeshme për zbatimin e tyre.
 • Për t’ju ofruar lajme, oferta speciale dhe informacione të përgjithshme për mallra, shërbime dhe ngjarje të tjera që ne ofrojmë, të ngjashme me ato për të cilat keni blerë ose pyetur tashmë, përveç nëse keni zgjedhur të mos merrni një informacion të tillë.
 • Për të menaxhuar kërkesat tuaja: Për të ndjekur dhe menaxhuar kërkesat tuaja për Ne.
 • Për transferimet e biznesit: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për të vlerësuar ose kryer një bashkim, shitje, ristrukturim, riorganizim, shpërbërje ose shitje ose transferim tjetër të disa ose të gjitha aseteve tona, qoftë si vazhdimësi ose si pjesë e falimentimit, likuidimit, ose një procedurë e ngjashme, në të cilën të dhënat personale të mbajtura nga Ne për përdoruesit e Shërbimit tonë janë ndër asetet e transferuara.
 • Për qëllime të tjera: Ne mund të përdorim informacionin tuaj për qëllime të tjera, të tilla si analiza e të dhënave, identifikimi i tendencave të përdorimit, përcaktimi i efektivitetit të fushatave tona promovuese dhe për të vlerësuar dhe përmirësuar Shërbimin, produktet, shërbimet, marketingun dhe përvojën tuaj.

Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:

 • Me Ofruesit e Shërbimeve: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me Ofruesit e Shërbimeve për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë, për t’ju kontaktuar.
 • Për transferimet e biznesit: Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj personal në lidhje me ose gjatë negociatave të çdo bashkimi, shitjeje të aseteve të Kompanisë, financimin ose blerjen e të gjithë ose një pjese të biznesit Tonë në një kompani tjetër.
 • Me degët/filialet: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me degët/filialet tona, dhe në çdo rast ne do t’u kërkojmë atyre të respektojnë këtë Politikë të Privatësisë. Filialet përfshijnë kompaninë tonë mëmë dhe çdo filial tjetër, partnerë të Joint venture ose kompani të tjera që Ne i kontrollojmë ose që janë nën kontroll të përbashkët me Ne.
 • Me partnerët e biznesit: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerët tanë të biznesit për t’ju ofruar produkte, shërbime ose promovime të caktuara.
 • Me përdorues të tjerë: kur ndani informacion personal ose ndërveproni ndryshe në zonat publike me përdorues të tjerë, një informacion i tillë mund të shikohet nga të gjithë përdoruesit dhe mund të shpërndahet publikisht.
 • Me pëlqimin tuaj: Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj personal për çdo qëllim tjetër ligjor me pëlqimin tuaj.

RUAJTJA E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Kompania do të ruajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Ne do t’i ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të mbajmë të dhënat tuaja për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi), të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe të zbatojmë marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Kompania gjithashtu do të ruajë të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit mbahen përgjithësisht për një periudhë të shkurtër kohore, përveç rasteve kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionalitetin e Shërbimit Tonë, ose ne jemi të detyruar ligjërisht t’i ruajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

TRANSFERIMI I TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Informacioni juaj, duke përfshirë të dhënat personale, përpunohet në zyrat operative të Kompanisë dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Do të thotë që ky informacion mund të transferohet dhe të mbahet në  kompjuterat e vendosur jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato të juridiksionit tuaj.

Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë, i ndjekur nga dorëzimi i një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për transferim.

Kompania do të marrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të Dhënave Tuaja Personale nuk do të bëhet në një organizatë ose vend, përveç nëse ekzistojnë kontrolle të përshtatshme, duke përfshirë sigurinë e të dhënave tuaja dhe informacioneve të tjera personale.

FSHIRJA E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Ju keni të drejtë të fshini ose kërkoni që Ne të ndihmojmë në fshirjen e të Dhënave Personale që kemi mbledhur rreth jush.

Shërbimi ynë mund t’ju japë mundësinë për të fshirë informacione të caktuara rreth jush nga brenda Shërbimit.

Ju mund të përditësoni, modifikoni ose fshini informacionin tuaj në çdo kohë duke u identifikuar në llogarinë tuaj, nëse keni një të tillë, dhe duke vizituar seksionin e cilësimeve të llogarisë që ju lejon të menaxhoni informacionin tuaj personal. Ju gjithashtu mund të na kontaktoni për të kërkuar qasje, korrigjuar ose fshirë çdo informacion personal që na keni dhënë.

Ju lutemi vini re se mund të na duhet të ruajmë informacione të caktuara kur kemi një detyrim ligjor ose bazë ligjore për ta bërë këtë.

ZBULIMI I TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

TRANSAKSIONET E BIZNESIT

Nëse Kompania është e përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje aktivesh, të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne do të japim njoftim përpara se të dhënat tuaja personale të transferohen dhe të bëhen subjekt i një Politike të ndryshme të Privatësisë.

ZBATIMI I LIGJIT

Në rrethana të caktuara, Kompanisë mund t’i kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

KËRKESA TË TJERA LIGJORE

Kompania mund të zbulojë të dhënat tuaja personale me mirëbesim se një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Zbatimin e një detyrimi ligjor
 • Mbrojtjen e të drejtave ose pronës së Kompanisë
 • Parandalimin ose hetimin për keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Mbrojtjen e sigurisë personale të Përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Mbrojtjen nga përgjegjësia ligjore

SIGURIA E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Siguria e të Dhënave Tuaja Personale është e rëndësishme për ne, por mbani mend se asnjë metodë transmetimi përmes Internetit, ose metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete komercialisht të pranueshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute.

INFORMACION I DETAJUAR MBI PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Ofruesit e shërbimeve që ne përdorim mund të kenë akses në të dhënat tuaja personale. Këta palë të treta mbledhin, ruajnë, përdorin, përpunojnë dhe transferojnë informacione rreth aktivitetit tuaj në Shërbimin tonë në përputhje me Politikat e tyre të Privatësisë.

PËRDORIMI, PERFORMANCA DHE TË NDRYSHME

Ne mund të përdorim ofrues shërbimesh si palë të treta për të ofruar përmirësim më të mirë të Shërbimit tonë.

 • Google Places

Google Places është një shërbim që kthen informacione për vendet që përdorin kërkesat HTTP. Ai operohet nga Google

Shërbimi Google Places mund të mbledhë informacion nga ju dhe nga pajisja juaj për qëllime sigurie.

Informacioni i mbledhur nga Google Places mbahet në përputhje me Politikën e Privatësisë së Google:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

LIDHJE ME FAQET E TJERA TË INTERNETIT

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit që janë partnerët tanë, por që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një link të palës së tretë, do të drejtoheni në faqen e saj. Ne ju këshillojmë të rishikoni Politikën e Privatësisë së çdo website që vizitoni.

Ne nuk kemi asnjë kontroll dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e faqeve ose shërbimeve të palëve të treta.

NDRYSHIMET NË KËTË POLITIKË TË PRIVATËSISË

Ne mund të përditësojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Privatësisë në këtë faqe.

Ne do t’ju njoftojmë me një njoftim të dukshëm për Shërbimin Tonë, përpara se ndryshimi të hyjë në fuqi dhe do të përditësojmë datën “Përditësimi i fundit” në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshillojmë që të rishikoni periodikisht këtë Politikë të Privatësisë për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe.

NA KONTAKTONI

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, mund të na kontaktoni:

Last updated: November 16, 2022

E drejta e autorit

Kjo faqe interneti operohet nga ITD shpk, një korporatë aksionere e organizuar dhe që vepron sipas ligjit shqiptar. Përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, ITD shpk rezervon të gjitha të drejtat në ose që burojnë nga kjo faqe interneti, në veçanti për tekstin, fotot dhe grafika, duke përfshirë paraqitjen e tyre në faqen e internetit. ITD shpk do të lejojë shikimin dhe shkarkimin e të gjithë përmbajtjes së faqes së internetit ekskluzivisht për qëllime jo komerciale dhe vetëm për përdorim personal. E drejta e autorit ndalon që përmbajtja në këtë faqe interneti të ndryshohet, riprodhohet, përkthehet dhe/ose ruhet në forma të tjera mediatike, përfshirë versionet elektronike. ITD shpk ka të drejtë, në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak, të ndryshojë, plotësojë ose fshijë faqen e internetit tërësisht ose pjesërisht, ose të ndërpresë përkohësisht ose përgjithmonë funksionimin e saj, sipas gjykimit të saj dhe pa asnjë përgjegjësi.

Të drejtat e autorit: Markat, Titujt, Logot

Markat, titujt, logot etj. të përdorura në këtë faqe interneti janë, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, të drejtat e autorit të mbrojtura nga ITD shpk ose licencuesit e saj, ose pronarët e tyre përkatës, pavarësisht nëse janë të shënuara apo jo si të tilla, ose kanë simbolin “®”. Markat i nënshtrohen dispozitave të ligjit aktual të markave tregtare dhe të drejtave të pronësisë së pronarëve të regjistruar në fjalë. Palëve të treta u ndalohet përdorimi i markave të tilla tregtare.

Pergjegjesi e kufizuar

Është treguar kujdes maksimal në ndërtimin e kësaj faqeje interneti. Informacioni i përfshirë në të është kontrolluar për saktësinë e tij. Megjithatë, nuk mban asnjë përgjegjësi për saktësinë e tij dhe aktualitetin e informacionit të përmbajtur. Asnjë përgjegjësi nuk mbahet për dëme direkte ose indirekte që lindin si rezultat i përdorimit të kësaj faqeje interneti. Qasja në këtë faqe interneti dhe përdorimi i dokumenteve që mund të aksesohen prej saj do të jetë në rrezik të vetë përdoruesit. Për informacion kontaktoni – info@itd-al.com